Varoluşçuluk akımının öncü isimlerinden Jean-Paul Sartre’ın Bulantı romanından yazarın felsefesini yansıtan 5 alıntı derledik.

20. yüzyılın en tesirli aydınlarından biri olan Fransız Jean-Paul Sarte’ın 1938’de yayımladığı Bulantı, yazarın ilerleyen yıllarda geliştireceği bir dizi felsefi düşünceye yer veriyor. Romanın güçlü edebi dili, Sartre’ın bu fikirleri emsalsiz bir berraklıkla aktarmasından kaynaklanıyor. Bulantı, bireyin kökten özgürlüğünü savunan varoluşçuluğun en belirgin olduğu metinlerden biri olarak öne çıkıyor.

Yazarın günlük biçiminde kaleme aldığı roman, başkahramanı Roquentin’in izole hayatını takip ediyor. Roquentin’in çevresine ve kendisine duyduğu tiksinti, Sartre’ın alaycı gözlemleriyle keskin bir eleştiriye dönüşüyor. Roman, karakterinin bireyciliğine daldıkça hem topluma dair eleştirileri hem de ruhun ikircikli yapısını belirgin kılıyor.

SARTE BULANTI ALINTI

Albert Camus, Combat gazetesi için kaleme aldığı Ne Kurban Ne Cellat adlı denemesinde* korku çağına dair önemli tespitlerde bulunur: “İnsanoğlunun bir başka insanla insanlığın diliyle konuştuğu takdirde, onca insanca tepkiler yaratabileceğine yönelik o sonrasız güven duygusu”nun yittiğini belirtir. Bulantı, işte tam da bu yitikliğin içinde debelenen bir kahramana bakıyor. Ancak sıkıca sarıldığı bireycilikle karanlığın içinde capcanlı bir doku buluyor.

İşte Jean Paul Sarte’ın Bulantı Romanından 5 Alıntı **

S. 26 – Çok korkardık ondan, çünkü yalnız olduğunu sezerdik. (…) Kafasından, yengeçsi düşüncelerin gelip geçtiğini duymamız korkutuyordu bizi.

S. 59 – Şimdinin içine fırlatılmış, orada bırakılmışım.

Jean Paul Sartre

S. 34 – Karanlık bastırınca, nesneler de ben de belirsizliklerden sıyrılacağız.

S. 65 Her ana, bütün varlığımla sarılırım. Onun yerine başkasının konulamayacağını, onun başkasına benzemediğini bilirim. Ama onu yitip gitmekten alıkoymak için bir şey de yapamam.

S. 199 – Varoluş, insanın sıyrılamadığı bir doluluktur.

* Dava, Franz Kafka, Can Yayınları

** Kesitler, Can Yayınları’nın 44. baskısından alınmıştır.

Tüm edebiyat içeriklerimize buradan ulaşabilirsiniz.